Mölkky

Velká venkovní hra Mölkky: kultovní vikinská hra pod širé nebe! Hra Mölkky je kolíková hra, která pochází z Finska. Je vhodná pro všechny věkové kategorie a lze ji hrát v libovolném počtu hráčů – čím více, tím lépe. Hráči hází házecím kolíkem Mölkky na ostatní očíslované kolíky. Body se v průběhu hry zapisují a sčítají.

Stručná pravidla (zdroj: molkky.cz)

Hrají proti sobě nejméně dva hráči/družstva. Ti se snaží házecím kolíkem srazit mölkky. Vždy se počítá počet spadlých möllek nebo v případě jediné ležící její číselnéoznačení. Není vždy výhodné srazit co největší počet mölekk, o strategii rozhoduje počet získaných bodů svých i soupeře a rozestavení mölekk.Utkání se hraje na počet kol, kolik je hračů a nebo družstev, není-li pořadatelem předem provedena úprava. Kolo končí, jakmile jeden hráč/družstvo dosáhne rovných 50 bodů.

Mölkky se staví v podélné ose hřiště ve vzdálenosti 3 – 4 m od odhodové čáry. Přesné postavení mölekk je uvedeno na obrázku.

molkky.cz 

Házecí kolík se hází z území pro odhod spodním obloukem, je možné házet kolík ve vertikální i horizontální poloze a navíc házecí kolík může také vertikálně i horizontálně rotovat. Házecí kolík musí opustit ruku házejícího v úrovni pasu a níže. Odhod nad úrovní pasu není povolen.


 Body se počítají za každou sraženou mölkku, která leží po celé délce na zemi. V případě, že se mölkka opírá o druhou mölkku nebo házecí kolík, nepočítá se jako sražená. V případě sražení mölkky, která se opět postaví, se tato jako sražená nepočítá. Zasáhne-li házecí kolík mölkku a jen ji posune po základně, mölkka není sražena.

Je-li sražena jedna mölkka, započítá se počet bodů v hodnotě číslice na sražené mölce. Jsou-li sraženy dvě a více mölkky, započítá se házejícímu hráči počet bodů rovnající se počtu sražených mölekk. Příklad: hráč srazí 3 mölkky – zapíší se do protokolu 3 body.

Po každém hodu se musí všechny mölkky postavit. Mölkka se staví přesně na místo, kam dopadla, staví se na základnu a číslicí k odhodové čáře. Po ukončení kola se mölkky staví do základního postavení.

Videoukázka - pravidla

Kde a co koupit k hraní

Ke hře vám postačí pouze originální sada Mölkky. Tu můžete koupit v obchodech: Albi, Decathlon atd.

UŠETŘI PENÍZE - STAŇ SE ČLENEM KLUBU

Neutrácej zbytečně tisíce za nákup her!

Členové našeho klubu si hry můžou zdarma vypůjčit.